Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Fujian Jinqiang Machinery Co., Ltd., Quanjhou City Fujian welaýatynda ýerleşýän 1988-nji ýylda esaslandyryldy.Jinqiang ýokary we täze tehnologiýa kärhanasydyr.Jinqiang, tigirli bolt we hoz, merkezi bolt, U bolt we pru .ina we ş.m. öndürmek, öndürmek, gaýtadan işlemek, daşamak we eksport etmek ýaly bir nokatly hyzmaty berip biler.

20 ýyldan gowrak hünär önümçilik tejribesi we güýçli tehniki güýji bilen kompaniýa IATF16949 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi we hemişe GB / T3091.1-2000 awtoulag standartlarynyň ýerine ýetirilişine eýerýär.Önümler Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, 50-den gowrak ýurda eksport edildi.

Jinqiang ýokary hilli önümler we hyzmat bilen siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýar.

hakda (1)

Satyş we ofis toparymyz

Toparlaýyn işlemek arkaly gazananlarymyz diňe bir öz-özüňi kämilleşdirmek, şahsy üstünlik gazanmak bilen çäklenmän, umumy sebäplere wepalylygymyzdan we köpçülikleýin hormat duýgusydyr.

topar (1)
topar (2)
topar (3)

Näme üçin bizi işewür hyzmatdaşlaryňyz hökmünde saýlamaly?

Professional satuw topary

Professional satuw toparymyz bar, olar önümlere ökde we birinji derejeli hyzmaty berip bilerler, satuw topary üçin yzygiderli okuw hödürleýäris.müşderileri häzirki wagtda marketing ýagdaýyny we önümiň ýagdaýyny öwrenmäge, soňra belli bir bazar we müşderiler üçin amatly marketing meýilnamasyny düzmäge ugrukdyryp bileris.

OEM / ODM hyzmaty elýeterli

Professional gözleg we barlag bölümimiz bar, çyzgylar ýa-da nusgalar berip bilýän bolsaňyz, OEM hyzmatyny hödürläp bileris, diňe önümler hakda pikiriňiz bar bolsa we özleşdirmek isleseňiz, dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat hödürläp bileris.

Durnukly hil

Stoluň hili uzak möhletli we ýeňiş gazanmak üçin iň möhümdir. Sizde durnukly müşderiler topary bar we zawodyň hereketini dowam etdirmek üçin durnukly sargytlarymyz bolup biler.Bu ýeňiş gazanmak.

Şahadatnama

Daş görnüşi dizaýn patent şahadatnamasy

Daş görnüşi dizaýn patent şahadatnamasy

Söwda belligini bellige alyş sertifikaty-2

Söwda belligini bellige alyş sertifikaty

Söwda belligini bellige alyş sertifikaty-1

Söwda belligini bellige alyş sertifikaty

Çelgiler

1998

QUANZHOU HUASHU MACHINERY PARTS CO., LTD

2008-nji ýyl

QUANZHOU JINQI MACHINERY PARTS CO., LTDBinjiang senagat sebitinde, Nan'an, Kuançhouou

2010-njy ýyl

Önümçilik kuwwaty: 500,000PCS / aý

2012

Önümçilik kuwwaty: 800,000PCS / aý

2012

“FUJIAN JINQIANG MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD”

2013

Önümçilik kuwwaty: 1000,000PCS / aý

2017

Nan'an Quanzhou, Rongqiao Industrial Arear, Liucheng Street.

2018

Önümçilik kuwwaty: 1500,000PCS / aý

2022

IATF16949 hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy

ico
 
QUANZHOU HUASHU MACHINERY PARTS CO., LTD
 
1998
2008-nji ýyl
QUANZHOU JINQI MACHINERY PARTS CO., LTDBinjiang senagat sebitinde, Nan'an, Kuançhouou
 
 
 
Önümçilik kuwwaty: 500,000PCS / aý
 
2010-njy ýyl
2012
Önümçilik kuwwaty: 800,000PCS / aý
 
 
 
“FUJIAN JINQIANG MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD”
 
2012
2013
Önümçilik kuwwaty: 1000,000PCS / aý
 
 
 
Nan'an Quanzhou, Rongqiao Industrial Arear, Liucheng Street.
 
2017
2018
Önümçilik kuwwaty: 1500,000PCS / aý
 
 
 
IATF16949 hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
 
2022