Habarlar

 • Güýçli tomaşa: halkara awtoulag bazary Frankfurtda gaýdyp geldi

  Güýçli tomaşa: halkara awtoulag bazary Frankfurtda gaýdyp geldi 70 ýurtdan 2,804 kompaniýa öz önümlerini we hyzmatlaryny 19 zal derejesinde we açyk sergi meýdançasynda görkezdi.Detlef Braun, Messe Frankfurtyň Executiveerine ýetiriji geňeşiniň agzasy: “clearlyagdaýlar aç-açan ...
  Koprak oka
 • BOLT N WHDIP GEÇIP BOLAR

  1. Çeňňek hozy we öň tigirini aýryň.Maşyny ýeterlik derejede ýerleşdiriň we duralganyň tormozyny goýuň.Gowşamak ýa-da berkitmek islemeýän, kesilen ýüplükli hoz üçin tigir boltuny gyrkmaly bolarsyňyz.Merkeziň öwrüp bilmezligi üçin tigir bilen ýere, gysgyç ýa-da jorap goýuň ...
  Koprak oka
 • Awtomatika Frankfurt 2022

  “Automechanika Frankfurt 2022” kompaniýasy: “FUJIAN JINQIANG MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD”ZAL: 1.2 GÖRNÜŞ NOOK.
  Koprak oka
 • Güýçlenmek üçin polat pudagy

  Polat pudagy, çylşyrymly şertlere garamazdan, şu ýylyň birinji çärýeginde yzygiderli üpjünçilik we durnukly bahalar bilen Hytaýda durnukly boldy.Polat pudagy, Hytaýyň umumy ykdysadyýetiniň giňelmegi we syýasaty bilen has gowy öndürijilige ýeter diýlip garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Polat firmalary uglerod maksatlaryna ýetmek üçin täzelikleri tapýarlar

  Pekin Jianlong Agyr Senagat Topary Co-nyň mahabat işgäri Gu Sýaoýan, gündelik iş merkezleriniň Hytaýyň klimat borçnamalaryny aňladýan "goşa uglerod maksatlary" diýen söz düzümine köpelýändigini anyklady.Kömürturşy gazynyň iň ýokary derejesine ýetjekdigini yglan edeninden bäri ...
  Koprak oka
 • Hub bolt näme?

  Hub bolt näme?

  Hub boltlary ulaglary tigirlere birleşdirýän ýokary güýçli boltlardyr.Baglanyş ýeri, tigiriň merkezi bölümi!Adatça, 10.9-njy synp kiçi orta ulaglar üçin, 12.9-njy synp uly göwrümli ulaglar üçin ulanylýar!Hub boltunyň gurluşy gen ...
  Koprak oka