Zawodyň bahasy agyr ýük awtoulag bölekleri Bolt Nuts tuercas de ruedas Gara M22 * 1.5 Benz üçin tigirli hoz

Gysga düşündiriş:

NOOK. BOLT NUT
OEM M L SW H
JQ015 M22X1.5 68 32 32

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tigir konsentratorynyň artykmaçlyklary

1. Doly spesifikasiýa: isleg boýunça / doly spesifikasiýa / ygtybarly hil
2. Iň gowy görülýän material: ýokary gatylyk / güýçli berklik / berk we çydamly
3. moumşak we burunsyz: tekiz we ýagty ýer / birmeňzeş güýç / süýşmeýän
4. wearokary köýnek garşylygy we ýokary poslama garşylyk: çygly gurşawda pos we okislenme garşylygy ýok

Hub bolt hil standartymyz

10.9 konsentrator

gatylyk 36-38HRC
dartyş güýji  40 1140MPa
Ahyrky dartyş ýüki  6 346000N
Himiki düzümi C: 0.37-0.44 Si: 0.17-0.37 Mn: 0.50-0.80 Cr: 0.80-1.10

12.9 konsentrator

gatylyk 39-42HRC
dartyş güýji  20 1320MPa
Ahyrky dartyş ýüki  ≥406000N
Himiki düzümi C: 0.32-0.40 Si: 0.17-0.37 Mn: 0.40-0.70 Cr: 0.15-0.25

Sorag-jogap

1-nji sorag.Her bir ýöriteleşdirilen bölek galyndy tölegine mätäçmi?
Customhli ýöriteleşdirilen bölekleriň galyndy tölegi ýok.Mysal üçin, nusga çykdajylaryna bagly.

2-nji sorag.Hilini nädip kepillendirýärsiňiz?
JQ önümçiligiň dowamynda işgäriň öz-özüni barlamagy we marşrutlaşdyryş barlagyny, gaplamazdan ozal berk nusga almagy we ýerine ýetirilenden soň eltip bermegi amala aşyrýar.Önümleriň her bir toparyna JQ-dan gözleg şahadatnamasy we polat zawodynyň çig mal synag hasabaty goşulýar.

3-nji sorag.Gaýtadan işlemek üçin MOQ näme?Galyndy tölegi barmy?Galyndy tölegi yzyna gaýtarylýarmy?
Berkidijiler üçin MOQ: 3500 HK.Dürli böleklere, sitatamyzda has doly beýan edilen belli bir mukdarda ýetilende yzyna gaýtaryljak galyndy tölegi.

4-nji sorag.Logotipimiziň ulanylmagyny kabul edýärsiňizmi?
Köp mukdarda bolsaňyz, OEM-i düýbünden kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň