JQ awtoulag rul bölekleri Hytaýdan 25 * 140mm polat bahar şasy

Gysga düşündiriş:

Düşündirişler:

Bahar King Pin Kit
Ölçegi: 25x140mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Elastik silindr görnüşli pin, bahar çeňňegi diýlip hem atlandyrylýar, eksenel ugra gönükdirilen we iki ujunda gysylan kellesiz çukur silindr görnüşli jisimdir.Bölekleriň arasynda ýerleşmek, birleşdirmek we düzeltmek üçin ulanylýar;oňat çeýeligi we gyrkym güýjüne garşylygy bolmaly, bu gysgyçlaryň daşky diametri, deşik diametrinden birneme uludyr.

“Slotted Spring Pins” köp sanly berkitme programmalarynda ulanylýan umumy maksatly, arzan bahaly komponentlerdir.Gurmak wagtynda gysylan deşik, deşik diwarynyň iki tarapyna hemişelik basyş ulanyň.Sebäbi gurnama wagtynda gysgyç ýarym gysylýar.

Elastik hereket, çukuryň garşysynda jemlenmeli.Bu çeýeligi, gaty gaty gysgyçlardan has uly burunlar üçin ýaramly çişleri ýaramaz edýär, şeýlelik bilen bölekleriň önümçilik bahasyny peseldýär.

Önümiň beýany

element Bahar çeňňegi
Material 45 # polat
Gelip çykan ýeri Fujian, Hytaý
Marka ady JINQIANG
Material 45 # polat
Gaplamak Bitarap gaplamak
Hil Qualityokary hilli
Arza Asma ulgamy
ÜPJÜNÇILIK WAGTY 1-45 gün
Reňk gelip çykyşy reňki
Şahadatnama IATF16949: 2016
TÖLEG TT / DP / LC

Maslahat

Polat plastinka çüýşäniň boşdugyny nädip bilýärsiňiz?


Polat plastinka çüýleri we gyrymsy geýimler we jübütleşýän ýüzleriniň arasyndaky boşluk 1 mm-den geçende, polat plastinka çüýşesi ýa-da gyrymsy agaç çalşylýar.Tohum çalşylanda, gyrymsy agajyň daşyndan has kiçi demir çybykdan we eli çekiçden peýdalanyň, soň bolsa täze gyrymsy basyň (polat çeňňek bolsa, başga bir enjam ulanylyp bilner) çukuryň içine ýerleşdirip bolmaýar) Deşigi gaýtadan dikeltmek üçin reamer ulanyň we mis plastinka çeňňeginde sarsmazdan biraz boşluk bolýança reaming deşiginiň diametrini kem-kemden ýokarlandyryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň